Untitled Document
 
HOME > 通商馆 > 康津特产品 > 青瓷

 

青瓷镶嵌云鹤纹梅瓶

 

类 别

规 格

价 格

备 注

大  

高:46cm
底径:19.5cm  

40 ~ 60万韩元  

 

中  

高:34.6 ~ 40.5cm
底径:13.5 ~ 16.5cm  

20 ~ 30万韩元  

 

小  

高:31cm
底径:15.5cm  

13 ~ 15万韩元  

 


青瓷镶嵌牡丹纹梅瓶

 

类 别

规 格

价 格

备 注

大  

高:46cm
底径:19.5cm  

40 ~ 60万韩元  

 

中  

高:40.5cm
底径:16.5cm  

20 ~ 30万韩元  

 

小  

高:31cm
底径:15.4cm  

13 ~ 15万韩元  

 


青瓷镶嵌云鹤菊花纹梅瓶


类 别

规 格

价 格

备 注

大  

高:45cm
口径:9.8cm
底径:13.5cm  

15 ~ 25万韩元  

 

中  

高:40cm
口径:7.8cm
底径:12.3cm  

8 ~ 15万韩元  

 

小  

高:30cm
口径:5.7cm
底径:9cm  

5 ~ 7万韩元  

 


青瓷镶嵌云鹤纹梅酒壶套具

 

类 别

规 格

价 格

备 注

 

高:14.5 ~ 15cm
口径: 3.5cm
底径:7.5cm  

3 ~ 4万韩元  

 

 

 

青瓷瓜形花瓶

 

 

类 别

规 格

价 格

备 注

 

高:22.5cm
口径: 8cm
底径:7.5cm  

2 ~ 3万韩元  

 


 

青瓷镶嵌梅、酒壶形烛台

 

类 别

规 格

价 格

备 注

 

高:21.5cm
口径: 9cm  

2 ~ 4万韩元  

订货制作  


 

青瓷瓢型壶

 

类 别

规 格

价 格

备 注

 

高:18.5cm
口径:2.1cm
底径:8.5cm
长:21cm  

5 ~ 10万韩元  

 


青瓷飞龙壶 

类 别

规 格

价 格

备 注

 

高: 20cm
口径:4.4cm
底径:8.3cm
长:24cm  

8 ~ 15万韩元  

 青瓷阳刻竹节纹酒壶

类 别

规 格

价 格

备 注

 

高:21.5cm
口径:4.3cm
底径:6.3cm  

2 ~ 3万韩元  

 


 

青瓷云鹤牡丹纹梅水

瓶 

类 别

规 格

价 格

备 注

 

高:22.5cm
口径:5.8cm
底径:17cm  

2 ~ 4万韩元  

 


 

青瓷镶嵌菊花纹花盆 

 

类 别

规 格

价 格

备 注

 

高:31.5cm
底径:13cm  

3 ~ 5万韩元  

 


 

青瓷透刻七宝香炉 

 

类 别

规 格

价 格

备 注

 

高:15.3cm
口径:4.5cm
底径:11cm  

10 ~ 15万韩元  

 


 

青瓷镶嵌云鹤纹茶具套具 

 

类 别

规 格

价 格

备 注

大  

高:10cm
口径: 7.3cm
长:19.5cm  

3 ~ 4万韩元  

5人用 (每套:11万韩元)  

小  

高:7.5cm
口径: 5.4cm
长:14.7cm  

2 ~ 3万韩元  

2人用 (每套:5万韩元)  

杯  

高:4.2cm
口径:8.1cm  

5千韩元  

 

底座  

高:1.2cm
宽:12.8cm  

千韩元  

 


青瓷镶嵌菊花纹托盏 

 

类 别

规 格

价 格

备 注

 

高:14.7cm
口径:6.8cm
宽:14cm  

3 ~ 4万韩元  

 


 

青瓷镶嵌菊花纹龙头杯

 

 

类 别

规 格

价 格

备 注

 

高:2.7cm
宽:9cm
长:12.3cm  

1 ~ 2万韩元  

 


青瓷镶嵌牡丹纹南瓜形壶

 

类 别

规 格

价 格

备 注

 

高:14cm
口径:1.1cm
底径:7.8cm
长:20cm  

3 ~ 6万韩元  

杯:另行计算 (每件5千韩元)

 

青瓷透刻莲唐草文龙头笔架

 

类 别

规 格

价 格

备 注

 

高:8.5cm
口径:1.1cm
长:16.4cm  

4~ 6万韩元  

 


 

青瓷镶嵌云鹤菊花纹果盘

 

类 别

规 格

价 格

备 注

大  

高: 5cm
底径:14cm
上径:33.2cm  

3 ~ 5万韩元  

 

小  

高:3.8cm
底径:28.5cm
上径:12.3cm  

2 ~ 3万韩元  

 


青瓷镶嵌云鹤纹碗 

类 别

规 格

价 格

备 注

 

高:4.6cm
宽:13.3cm
底径:3.4cm  

3 ~ 6万韩元  

 


青瓷鸭型砚滴 

 

类 别

规 格

价 格

备 注

 

高:9cm
口径:1.1cm
长:14.4cm  

3 ~ 5万韩元  

 


 

青瓷镶嵌云鹤纹器皿大碗 类 别

规 格

价 格

备 注

 

高:6 ~ 7cm
长:10 ~ 12cm  

3 ~ 4万韩元  

 


青瓷竹笋形壶

 

类 别

规 格

价 格

备 注

大  

高:21.5cm
口径:3.8cm
底径: 8.2cm
长:23.5cm  

5 ~ 8万韩元  

 

小  

高:16.5cm
口径:3.3cm
底径:6.8cm
长:20cm  

3 ~ 5万韩元  

 


青瓷逆镶嵌牡丹纹瓢形壶 

 

类 别

规 格

价 格

备 注

 

高:29cm
口径:2cm
底径:7.7cm
长:25cm  

8 ~ 13万韩元  

 


青瓷狮形香炉

 

类 别

规 格

价 格

备 注

 

高: 19cm
长:12 ~ 13cm  

10 ~ 15万韩元  

 


 

青瓷球形壶 

 

类 别

规 格

价 格

备 注

 

高:16.5cm
口径: 1.2cm
底径:9.9cm
长:20.4cm  

8 ~ 13万韩元  

 


 

青瓷铁彩镶嵌三叶纹壶 

 

类 别

规 格

价 格

备 注

大  

高:32.8 ~ 34cm
口径: 11cm
底径:14.5cm  

25 ~ 35万韩元  

订货制作  

中  

高:26cm
口径:11cm
底径:16.5cm  

15 ~ 20万韩元  

 

小  

高:19.5cm
口径:10cm
底径:10cm  

7 ~ 13万韩元  

 


青瓷镶嵌云鹤菊花纹屉 

 

类 别

规 格

价 格

备 注

大  

高:40.5cm
口径:24.2cm
底径:19cm  

15 ~ 25万韩元  

 

小  

高:25cm
口径:24.2cm
底径:17cm  

5 ~ 10万韩元  

 

 


青瓷双狮枕 

 

类 别

规 格

价 格

备 注

 

高:10 cm
宽:24.5 cm  

5 ~ 10万韩元  

 


青瓷凤凰壶 

 

类 别

规 格

价 格

备 注

 

高:20cm
宽:19cm  

5 ~ 8万韩元  

 


 

 

青瓷地藏菩萨像 

 

类 别

规 格

价 格

备 注

 

高:28.5 cm
宽:21 cm  

10 ~ 15万韩元  

 


 

 

 

Untitled Document
Untitled Document